PATENT STRZELECKI 

dokument potwierdzający, że strzelec nabył podstawowe, niezbędne do bezpiecznego i zgodnego z polskim prawem umiejętności posługiwania się bronią palną. Wydawany jest w 3 dyscyplinach: pistolet, karabin oraz strzelba gładkolufowa. Patent strzelecki nadaje, zawiesza i cofa Komisja Licencyjna Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Patent dostajemy bezterminowo (w przeciwieństwie do licencji zawodnicznej).

Kurs na patent

w Klubie Strzeleckim CZAK Wałbrzych

Osoby ubiegające się o uzyskanie patentu strzeleckiego PZSS muszą spełniać następujące warunki:


 • ukończony 18. rok życia;
 • udokumentowane trzymiesięczne członkostwo w klubie sportowym zrzeszonym w PZSS;
 • potwierdzenie złożenia wniosku* o nadanie patentu strzeleckiego
 • zdanie egzaminu organizowanego przez PZSS, aby przystąpić do egzaminu trzeba odbyć kurs na patent, organizowany w Klubie

  *Wniosek generujemy w portalu PZSS (instrukcja na obrazku poniżej).
  Wniosek musi zostać poświadczony przez:
  1) uprawnionego lekarza do stwierdzenia o braku przeciwwskazań do uprawiania strzelectwa sportowego,
  2) prezesa klubu, że kandydat odbył podstawowe szkolenie i należy do klubu od minimum 3 miesięcy. 

Egzamin


Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Prezesa PZSS składająca się z co najmniej 3 członków i sekretarza.
Prezes PZSS określa miejsce i termin przeprowadzenia egzaminu na wniosek Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego. 
Na egzamin należy zapisać się i opłacić wyłącznie przez portal PZSS.

Egzamin odbywa się jednego dnia i składa się z: 
 • części teoretycznej (test 10 pytań) 
 • części praktycznej - pięć strzałów oddanych z każdego rodzaju broni (pistolet, karabin, strzelba).

Każdy test zawiera pytania o tematyce: 
 • Zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową 
 • Ustawa o Broni i Amunicji oraz przepisy wydane na jej podstawie. 
 • Zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową. 
 • Regulaminy strzeleckie. 
 • Budowa, zasady działania i dane techniczne broni do celów sportowych.
 • Przepisy kodeksu karnego dotyczące przestępstw związanych z bronią.

W pierwszych czterech pytaniach nie można popełnić ani jednego błędu. W pozostałych 6 pytaniach dopuszczalny jest jeden błąd. Na udzielenie odpowiedzi jest 20 minut.

Zaliczenie części teoretycznej upoważnia do przystąpienia do egzaminu praktycznego.

Część praktyczna obejmuje strzelanie do tarczy (pistolet, karabin) lub rzutków/popera ze strzelby.

pistolet sportowy

 • czas 5 minut, 
 • postawa stojąc (można strzelać oburącz), 
 • odległość 25 m, 
 • 5 strzałów (4 muszą się zmieścić w okręgu o średnicy 15 cm)

pistolet pneumatyczny

 • czas 5 minut 
 • postawa stojąc, 
 • odległość 10 m, 
 • 5 strzałów (4 muszą się zmieścić w okręgu o średnicy 5 cm)

karabin sportowy

 • czas 5 minut,
 • postawa leżąc (można strzelać z podpórki), 
 • odległość 50 m, 
 • 5 strzałów (4 muszą się zmieścić w okręgu o średnicy 5 cm)

karabin pneumatyczny

 • czas 5 minut
 • postawa stojąc
 • odległość 10 m
 • 5 strzałów (4 muszą się zmieścić w okręgu o średnicy 2 cm)

trap (rzutki)

 • czas 6 minut 
 • postawa stojąc 
 • odległość od wyrzutni odległość 15 m 
 • 5 strzałów (min. 3 trafione rzutki)

poper

 • czas 3 minut, 
 • postawa stojąc, 
 • min. odległość 10 m, 
 • 5 strzałów (min. trafione 4)
Fill out my online form.

NAJBLIŻSZY PLANOWANY TERMIN KURSU:


Copyright © 2020 Czak Wałbrzych All Rights Reserved

DOLNOŚLĄSKI KLUB STRZELECKI CZAK WAŁBRZYCH

KONTAKT
biuro@czak.walbrzych.pl 
BIURO
58-100 Świdnica 
ul. Wałbrzyska 16D/1 
czynne od poniedziałku do piątku 10:00 - 14:00

Towarzystwo Strzeleckie "CZAK"

Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni
KONTAKT 
tel. 881 921 699 
ts@czak.net.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem