USTAWA O BRONI I AMUNICJI

Treść ustawy można znaleźć w Dz. U. 2019 poz. 284, gdzie obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z 17 stycznia 2019 r opublikowano jednolity tekst ustawy o broni i amunicji.

Możesz POBRAĆ USTAWĘ TUTAJ .

Dobra znajomość i rozumienie tej ustawy jest konieczna dla każdej osoby posiadającej lub chcącej posiadać broń palną. Przystępując do nauki do egzaminu na patent, należy przeczytać ze zrozumieniem kilkukrotnie cały dokument. Jest dosyć obszerny - 51 stron i 56 artykułów. Należy naprawdę czytać uważnie i zwracać uwagę na poszczególne pojęcia, ale także na przecinki, które mogą zmieniać sens wielu stwierdzeń. Ustawa bywa niejasna sama w sobie, a dodatkowo jej rozumienie gmatwa często zadziwiająca jej interpretacja przez organy Policji. Wiele przykładów można znaleźć w miesięczniku „Strzał.pl”, na blogu trybun.org.pl i wielu innych miejsca. Orzeczenia sądów w wielu sprawach także nie rozświetlają mroków interpretacji tej niedoskonałej ustawy.

Niezależnie od wszystkiego, zdanie egzaminu testowego z jej znajomości jest możliwe i nie takie trudne. Schody zaczynają się tam, gdzie kończą się standardowe sytuacje i strzelec potrzebuje klarownych wskazówek.
Strzelcy sportowi powinni zwrócić szczególną uwagę na następujace zagadnienia, co nie znaczy, że resztę można pominąć:

 • Art. 4 - 8a: definicje
 • Art. 9: posiadanie broni, organy wydające pozwolenia
 • Art. 10: cele pozwoleń, warunki ich uzyskania, rodzaje broni dostępne do odpowiednich celów, ograniczenia w pozwoleniach dla broni i amunicji szczególnie niebezpiecznej, ograniczenia w noszeniu broni.
 • Art. 10b: kwalifikacje sportowe
 • Art. 12: sposób wydawania decyzji o pozwoleniu, promesy
 • Art. 12a: nabywanie broni
 • Art. 13: obowiązek rejestracji nabytej broni
 • Art. 14: nabywanie amunicji
 • Art. 15: warunki wydawania pozwoleń na broń, negatywne przesłanki do odmów wydania pozwolenia, obowiązkowe badania lekarskie
 • Art. 16: egzamin przed Policją, zwolnienia od egzaminu Art. 18: cofnięcie pozwolenia Art. 21: zbywanie broni i amunicji Art.
 • 26: powiadomienie o zmianie miejsca stałego pobytu
 • Art. 28: użyczanie broni sportowej i łowieckiej Art.
 • 32: przechowywanie i noszenie broni
 • Art. 35: przewóz broni środkami transportu publicznego Art. 45: używanie broni w celach szkoleniowych i sportowych wyłącznie na strzelnicy
 • Art. 50-51: przepisy karne 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

W SPRAWIE PRZECHOWYWANIA, NOSZENIA ORAZ EWIDENCJONOWANIA BRONI I AMUNICJI.
Tu możesz pobrać Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26.08.2014 w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, które jest dostępne w pliku PDF.

Rozporządzenie definiuje warunki przechowywania broni i amunicji, tworzenie i obsługę magazynów broni, ewentualne przechowywanie broni z jej ekspozycją przez osoby posiadające pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych, noszenie broni oraz ewidencję broni i amunicji dla podmiotów posiadających broń.

Do najważniejszych wniosków należą:
 • Broń przechowujemy w sejfach, kasetach lub szafach klasy minimum S1, co ma być potwierdzone certyfikatem (certyfikat sprzedawca dołącza do sejfu).
 • Sejfów nie trzeba przymocowywać do ścian czy podłogi.
 • W przypadku posiadania 50 i więcej sztuk broni, należy założyć magazyn broni. Jest to kosztowne i głównym celem tego wymogu jest zniechęcenie cywili do posiadania więcej niż 50 sztuk broni.
 • Można nosić (przemieszczać się z załadowaną bronią), jeśli jest ona posiadana na pozwolenie do celów sportowych, szkoleniowych, ochrony osób i mienia lub obrony osobistej Taka broń powinna być w kaburze, przy ciele i niewidoczna dla postronnych osób, o ile pozwalają na to jej rozmiary.
 • Nie można nosić broni posiadanej do celów kolekcjonerskich, pamiątkowych (UoBiA Art. 10 ust. 8) lub celów łowieckich (Rozdział 3, par 9, ust. 1. Rozporządzenia w sprawie polowań), jednak nie ma żadnej kary za takie noszenie. Potwierda to KGP, choć zaznacza, że nie powinno się celowo łamać prawa będąc legalnym posiadaczem broni.

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PRZEWOŻENIA BRONI I AMUNICJI ŚRODKAMI TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Tu możesz pobrać treść Rozporządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego.

Najważniejsze wnioski dla posiadaczy pozwoleń na broń:
 • W środkach transportu publicznego broń musi być koniecznie rozładowana.
 • Nie możemy mieć też załadowanych magazynków, nawet jeśli są odłączone od broni.
 • Jedynym wyjątkiem są posiadacze pozwoleń do ochrony osobistej, osób lub mienia, którzy mogą mieć podpięty załadowany magazynek.
 • W takim przypadku broń musi być zabezpieczona.
 • Najlepiej jest unikać korzystania z transportu publicznego, jeśli mamy przy sobie broń palną. Z jakiegoś powodu jest to specyficzne miejsce dla ustawodawcy.
Copyright © 2020 Czak Wałbrzych All Rights Reserved

DOLNOŚLĄSKI KLUB STRZELECKI CZAK WAŁBRZYCH

KONTAKT
biuro@czak.walbrzych.pl 
BIURO
58-100 Świdnica 
ul. Wałbrzyska 16D/1 
czynne od poniedziałku do piątku 10:00 - 14:00

Towarzystwo Strzeleckie "CZAK"

Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni
KONTAKT 
tel. 881 921 699 
ts@czak.net.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem