TOWARZYSTWO STRZELECKIE "CZAK"

Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni

SKŁADKA ROCZNA 60 zł

to tylko 5 zł miesięcznie
bez opłaty wpisowej!
SZKOLENIA STRZELECKIE

indywidualne i grupowe
DORADZTWO W ZAKUPIE BRONI

wyszukiwanie wybranych egzemplarzy, pomoc administracyjna oraz techniczna
TOWARZYSTWO strzeleckie "CZAK"

DEKLARACJA

Uzupełnij i wyślij formularz, aby zapisać się do Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni TS CZAK.
Przesłanie deklaracji zobowiązuje do wpłaty pierwszej składki w wysokości 60 zł.
Fill out my online form.

DOKUMENTY

OPŁATY

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Składkę roczną do Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni w kwocie 60 zł przelewamy na konto bankowe:
TOWARZYSTWO STRZELECKIE CZAK
96 1090 2369 0000 0001 4716 5142
Santander Bank Polska S.A.
tytułem "Imię Nazwisko SKŁADKA ZA ROK ..."

SKŁADKA ROCZNA
60
/PLN
brak opłaty wpisowej
POZWOLENIE NA BROŃ DO CELÓW KOLEKCJONERSKICH

WYMOGI FORMALNE

UKOŃCZONY 
21. ROK ŻYCIA

ZAŚWIADCZENIE 
O NIEKARALNOŚCI

BADANIA LEKARSKIE

określone przepisami Ustawy o Broni i Amunicji
POZWOLENIE NA BROŃ DO CELÓW KOLEKCJONERSKICH

KROK PO KROKU

Pozwolenie dla zwolnionych z egzaminu WPA
Posiadanie patentu strzeleckiego oraz licencji zawodniczej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego jest podstawą do zwolnienia z egzaminu przed organem Policji, zgodnie z art. 16 ust. 2 Ustawy o Broni i Amunicji.
 
  1. Zapisz się do Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni (członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim jest ważną przyczyną posiadania broni do celów kolekcjonerskich).

  2. Zrób badania lekarskie - psycholog, rozmowa z psychiatrą, okulista oraz decyzja końcowa lekarza orzecznika, który wydaje opinię dla WPA. Badania można przejść w ciągu 1-2 dni, koszt to ok. 300-600 zł.

Kiedy składamy razem wnioski: o pozwolenie na broń sportową i o pozwolenie na broń kolekcjonerską badania przechodzimy tylko raz, pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze. Kiedy mamy już pozwolenie na broń sportową i chcemy zrobić pozwolenie na broń kolekcjonerską, a badania są już nieważne, musimy zrobić nowe, co wiąże się z kolejnymi kosztami.

Pozwolenie z egzaminem na Policji
Jeśli nie posiadamy patentu strzeleckiego lub innej podstawy do zwoleniania, pełne pozwolenie kolekcjonerskie wiąże się z egzaminem teoretycznym i praktycznym, który trzeba zdać na policji.


  1. Zapisz się do Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni (członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim jest ważną przyczyną posiadania broni do celów kolekcjonerskich).

  2. Egzamin - zdaje się go przed komisją WPA jest dość trudny i drogi, dlatego polecamy się do niego solidnie przygotować, zarówno praktycznie jak i teoretycznie. Koszt egzaminu to 1150 zł, poprawka kosztuje 575 zł. Część teoretyczna składa się z 10 pytań sprawdzających znajomość przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni. Część praktyczna obejmuje sprawdzenie umiejętności posługiwania się bronią (rozkładania, składania, ładowania, rozładowania, zabezpieczania, odbezpieczania, usuwania niesprawności) oraz sprawdza umiejętności strzeleckie.

  3. Badania lekarskie - psycholog, rozmowa z psychiatrą, okulista oraz decyzja końcowa lekarza orzecznika, który wydaje opinię dla WPA. Badania można przejść w ciągu 1-2 dni, koszt to ok. 300-600 zł.

Kiedy składamy razem wnioski: o pozwolenie na broń sportową i o pozwolenie na broń kolekcjonerską badania przechodzimy tylko raz, pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze. Kiedy mamy już pozwolenie na broń sportową i chcemy zrobić pozwolenie na broń kolekcjonerską, a badania są już nieważne, musimy zrobić nowe, co wiąże się z kolejnymi kosztami.
Szukaj